A DEAC mérkőzéseinek látogatási rendje 2021.05.01-től

A legújabb kormányrendelet értelmében ismét részt vehetnek szurkolók a sportrendezvényeken, de csak bizonyos feltételek mellett!

A Kormány a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó rendeletek módosításáról döntött, ami érinti a DEAC sportrendezvényeit is.

Bizonyos feltételek mellett ismét látogathatóvá válnak a Debreceni Egyetem csapatainak mérkőzései. A szabadtéri és a csarnokokban rendezett jegyköteles találkozókon nézőként a koronavírus ellen védett személy (a védettségi igazolvány és személyi azonosságot igazoló okmány bemutatásával), valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

A DEAC mérkőzésein zárt térben a nézőtéren helyet foglalók számára a maszk viselése védettség mellett is kötelező!

A rendelet 2.b pontja szerint a sportrendezvény szervezője, vagy alkalmazottja köteles annak a nézőnek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.

A DEAC ingyenes mérkőzésein is igazolni szükséges a védettséget, amelyet a szervezők a bejáratnál ellenőriznek. A szabadtéri, közvetlen bejárattal nem rendelkező helyszínen zajló sportesemény esetén a nézők között szúrópróbaszerű ellenőrzés lesz. A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező személyek a rendezvényeken nem vehetnek részt. A DEAC mérkőzésein szabad téren a nézők számára a maszk viselése és a távolságtartás védettség mellett is ajánlott!

A sportrendezvényekre vonatkozó rendeletek 

2. § (1) Az R1. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  • (2) A sportrendezvényen nézőként a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy abban az esetben vehet részt, ha a sportrendezvény tervezett befejezési időpontja legkésőbb este 11 óra.

(2) Az R1. 6. §-a a következő (2a)–(2g) bekezdéssel egészül ki:

  • (2a) A jegy megváltásával látogatható kulturális eseményen nézőként a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.
  • (2b) A sportrendezvény, illetve a kulturális esemény szervezője, valamint a sportrendezvény, illetve a kulturális esemény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a nézőnek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.
  • (2c) Az e rendeletben meghatározottak szerint nézők jelenlétében megtartott kulturális esemény helyszínén este 11 óra és reggel 5 óra között az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni.
  • (2d) A sportrendezvényen, illetve a kulturális eseményen foglalkoztatott személy számára – ide nem értve a sportrendezvény esetében a versenyzőket és az őket felkészítő sportszakembereket, valamint a kulturális esemény esetében a fellépőket – a maszkhasználat szabályait a sportrendezvény, illetve a kulturális esemény szervezője – ennek hiányában a sportrendezvény, illetve a kulturális esemény helyszínének vezetője – határozza meg azzal, hogy
    a) a sportrendezvényen, illetve a kulturális eseményen foglalkoztatott személy – ide nem értve a sportrendezvény esetében a versenyzőket és az őket felkészítő sportszakembereket, valamint a kulturális esemény esetében a fellépőket –, ha a koronavírus elleni védettséget e rendeletben meghatározott módon a sportrendezvény, illetve a kulturális esemény szervezője felé nem igazolja, köteles a sportrendezvény, illetve a kulturális esemény befejezéséig az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni,
    b) a maszkhasználatot nem tilthatja meg.
  • (2e) A sportrendezvényen, illetve a kulturális eseményen nézőként tartózkodó koronavírus ellen védett személy és a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nem köteles maszkot viselni.