Szurkolói információk a Szentlőrinc elleni mérkőzésre

Kötelező a maszkviselés a sportrendezvényeken is. Jegyek elővételben megvásárolhatók.

A DEAC labdarúgócsapata szerdán 13.30-kor a Szentlőrinc együttesét fogadja a Dóczy utcai Sportcampuson. A találkozóra jegyek elővételben megvásárolhatók online, illetve a mai nap folyamán a Teniszke büfében egységesen 1200 forintért.

A mérkőzés napján 11.30-kor nyitnak a pénztárak, az itt vásárolt jegyek 1500 forintba kerülnek majd. Szurkolóink parkolni a környező utcákban tudnak, a Teniszke büfé pedig végig üzemelni fog.

Az A-szektorhoz a beléptetés a Dóczy utcai 1. bejáraton, a B-szektorhoz a DESOK csarnoknál lévő 2. bejáraton zajlik majd.

Felhívjuk a mérkőzésre kilátogatók figyelmét: kötelező a maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje, ezzel is vigyázva egymásra, az egészségünkre, hogy legközelebb is itt lehessünk és szurkoljunk a DEAC-nak!

Az MLSZ közleménye a maszkviseléssel kapcsolatban:

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló Kormányrendelet 2020. október 23-án hatályba lépett módosításával a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezetők, a versenybíró és ezek segítői kivételével a sportrendezvény résztvevője a sportrendezvény helyszínén köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Azt a személyt, aki a maszkot a sportrendezvény szervezője felszólítására sem viseli, a sportrendezvény szervezője köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a sportrendezvény helyszínét elhagyja, illetve a sportrendezvény szervezője köteles gondoskodni a maszkviseléssel kapcsolatban meghatározott szabályok betartásáról.

A Rendőrség a jogszabályi kötelezettségének eleget téve a védelmi intézkedések megszegése kapcsán az alábbi intézkedéseket fogja megtenni.

A maszkot nem viselő személyekkel szemben – amennyiben a rendelkezésre álló képfelvételek alapján beazonosíthatók, illetve a rendezők távolították el a sportlétesítményből és adták át a rendőröknek – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény alapján védelmi intézkedések megszegése miatt a rendőrség eljárást kezdeményez. A rendelet hatálya alá tartozó sportrendezvények kapcsán, mivel a sportrendezvény biztonsági tervének tartalmaznia kell azt, hogy a maszk nem viselése vagy nem megfelelő viselése miatt a résztvevőt a rendezvényről el kell távolítani, úgy annak megszegése a biztonsági terv nem szabályszerű végrehajtásának minősül, ezért a szervezővel szemben közigazgatási eljárás kerül lefolytatásra. A rendelet hatálya alá nem tartozó sportrendezvénnyel kapcsolatban a szervező alkalmazásában lévő konkrét felelősséggel rendelkező természetes személy (biztonsági felelős) vagy ennek hiányában a szervező jogi személy törvényes képviselőjével szemben kezdeményez eljárást.

A kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzések belső rendjének fenntartásában a Rendőrség közfeladatként vesz részt, illetve a szervezői kötelezettségek betartásának ellenőrzése érdekében a Rendőrség e feladatra előzetesen kijelölt képviselője jelen van, aláírt védelmi intézkedések betartatása azonban ezekben az esetekben is a szervező kötelezettsége.

A Rendőrség a maszkot nem viselő személyek beazonosítására és velük szemben a szabálysértési eljárás kezdeményezésére minden szükséges intézkedést megtesz, de a nézőtérről történő eltávolításuk a szervező feladata.

Amennyiben a szervező nem tesz eleget a jogszabályban előírt kötelezettségének, a Rendőrség felszólítja a jogsértő állapot megszüntetésére. Ha a szervező ennek továbbra sem tesz eleget, illetve a nézők a szervező felhívására sem szüntetik meg a jogsértő cselekményeket — a jogsértő személyek számának figyelembevételével és az arányosság követelményét szem előtt tartva —, a Rendőrség indokolt esetben intézkedik a sportrendezvény megszakítására. Amennyiben a jogsértő helyzet továbbra is fennmarad, meghatározott módon a játékvezetőnél a mérkőzés befejezetté nyilvánítását kezdeményezi. A szervező felelősségének megállapítása érdekében pedig közigazgatási vagy szabálysértési eljárást kezdeményez.